Pranešimai
Paroda „Kintantys dydžiai“
NVSC informacija ugdymo įstaigų bendruomenei apie Covid-19
Šiemet Ukmergės Antano Smetonos gimnazija pradėjo dalyvauti programoje „Tyrinėjimo menas:...
2021-2022 m.m. Mokinių Taryba