Ugdymas karjerai

Rajono ugdymas karjerai:  https://ukmergeskarjeristai.jimdofree.com/nuorodos/

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Ugdymą karjerai koordinuoja

Justina Požerskienė Karjeros specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

 

Pirmadienis

16.05 – 18.30

 

Antradienis

8.45 – 11.00, 11.30-13.30, 16.30-20.00

 

Trečiadienis

17.00 – 19.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 11.00, 17.25-19.15

 

Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugdymo karjerai ir profesinio orientavimo komanda

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos

1.

Giedrė Paknienė

Vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Agnė Gruodienė

Narė, socialinė pedagogė

3.

Justina Požerskienė

Narė, karjeros specialistė

4.

Nomeda Dabužinskienė Narė, psichologė

Ugdymas karjerai


Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje „keisti kursą“, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų bei karjeros kelio savirefleksijos brandžiame amžiuje. Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokykloje yra integrali bendrojo ugdymo dalis. Jos ugdomasis poveikis jaunuoliams turi reikšmės visam gyvenimui: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai pritaikys savo karjeros kelyje – tiek artimiausiais (profesijos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje), tiek ir tolesniais jo etapais.

Naudinga žinoti

Virtualios profesinio informavimo ir konsultavimo priemonės

Profesijos

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)
www.euroguidance.lt (profesijos, studijų galimybės Lietuvoje ir Europoje)

Studijos

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)
www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testai)
www.nec.lt arba www.egzaminai.lt
www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 - 11.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30