Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Agnė Gruodienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 — 15.00

12.00 — 12.30

Antradienis

8.00 — 15.30

12.00 — 12.30

Trečiadienis

8.00 — 15.00

12.00 — 12.30

Ketvirtadienis

8.00 — 15.30

12.00 — 12.30

Penktadienis 8.00 — 15.00 12.00 — 12.30

Kontaktai Telefonas 8 340 60019
Mobilusis 8 640 29333

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis gimnazistų socialinę gerove, padėti jiems adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje. Vykdyti ir kurti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo veiklos programas.

Uždaviniai:

1. Padėti mokiniams sprendžiant jiems iškilusias problemas, susijusias su įvairiais gimnazistams kylančiais sunkumais. Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius.
2. Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant gimnazistų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
3. Teikti informaciją tėvams ( teisėtiems gimnazistų atstovams) apie mokykloje besimokančius vaikus, bendradarbiaujant padėti išsiaiškinti ir geriau suprasti vaikų poreikius.
4. Analizuoti mokyklos nelankymo priežastis, kelti moksleivių mokymosi motyvaciją. Stebėti mokinių pažangumą.
5. Vykdyti psichoaktyvių medžiagų, smurto, patyčių prevenciją gimnazijoje.
6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis.
7. Organizuoti gimnazistų nemokamą maitinimą, mokinių pavežėjimą, mokyklinių uniformų įsigyjimą.
8. Atstovauti mokiniams ir ginti jų  teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
9. Lankyti mokinius jų namuose, jei klasės vadovas neturi tam galimybių.

Veiklos formos:

 • Individualus darbas su mokiniais, tėvais ( globėjais), gimnazijos pedagogais;
 • Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas gimnazijoje;
 • Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 • Tarpinstitucinės veiklos organizavimas.
Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30