Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI PSICHOLOGIJOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.7, LT 20107, Ukmergė, mokyklos kodas – 190341625, skelbia atranką psichologijos mokytojo pareigoms užimti.

1. Pareigybės pavadinimas: vidurinio ugdymo psichologijos mokytojas.

2. Pareigybės lygis: A2.

3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.

4. Darbo krūvis: 0,07 etatas.

5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

6. Darbo pradžia: nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (psichologijos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti psichologijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda psichologijos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9. Dokumentai pateikiami:

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

Gyvenimo aprašymas.

Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10. Dokumentai pateikiami iki birželio 21 d. 12 val. vienu iš būdų:

10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt ;

10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.30-16.00 val. (pirmadienis - ketvirtadienis)    7.30-15.00 val. (penktadienis)

11. Informacija teikiama tel.: 8 340 60018, 8 698 15547, el. paštas: direktorius@smetona.ukmerge.lm.lt

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2024 m. birželio 26 d. nuo 12.00 iki 14.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Plačiau: https://smetonosgimnazija.lt/laisvos-darbo-vietos

 

Adolfas Girdžiūna,
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktorius

Atnaujinta: 2024-06-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 - 11.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30