Ugdymo planas

Mokslo metų trukmė, ugdymo organizavimas

2023-2024 mokslo metai.

1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia  2023 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso trukmė, I–II gimnazijos klasės mokiniams –185 (37 savaitės) ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams –180 (36 savaitės),  IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 (34 savaitės) ugdymo dienos.

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

4. Pasibaigus ugdymo procesui 2023–2024  mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios: IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai, I–II kl. mokiniams vasaros atostogos birželio 20 d., III kl. – birželio 13 d.

5. Gimnazijos tarybos sprendimu, ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 26 d.

2-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2024 m. sausio 29 d.

2024 m. birželio 20 d.

2-asis pusmetis

III gimnazijos klasė

2024 m. sausio 29 d. 2023 m. birželio 13 d.

2-asis pusmetis

IV gimnazijos klasė

2024 m. sausio 29 d.

2024 m. geužės 31 d.

6. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. I-IV klasių mokiniams pamokos trukmė 90 min., išskyrus kūno kultūros dalyką I-II klasėse ir mokomuosius dalykus, kuriems skirta viena savaitinė pamoka arba bendras savaitinių pamokų skaičius - nelyginis.

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

8. Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

9. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, organizuojamas nuotolinis mokymas/sis arba mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame dienyne ar kitoje virtualioje mokymo/si sistemoje. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

10. Gimnazijos tarybos sprendimu 2023-2024 m.m. numatytos kitokio ugdymo(si) dienos:

Data

Veiklos pavadinimas

Spalio paskutinis penktadienis

Gimnazijos diena

Lapkričio paskutinis ketvirtadienis

Etninės kultūros diena.

Gruodžio 23 diena

Kalėdinis rytmetys 

Vasario 16 diena

Dalyvavimas mieste organizuojamuose renginiuose

Kovo 11 diena

Dalyvavimas mieste organizuojamuose renginiuose

Kovo antra savaitė (trečiadienis)

Gamtamokslinė diena

Gegužės antra savaitė (antradienis)

Karjeros diena 

Gegužės paskutinis šeštadienis

Dalyvavimas Ukmergės miesto šventėje

Birželio pirmas pirmadienis

Sporto žaidynės

Paskutinės mokslo metų dienos

(3 dienos)

Kultūrinės/pažintinės/pramoginės/edukacinės klasių išvykos

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30