Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Nomeda Dabužinskienė Psichologė

Kabinetas Nr.2 (I aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 —14.00

12.00 — 12.30

Antradienis

7.30 —14.00

12.00 — 12.30

Trečiadienis

7.30 —14.00

12.00 — 12.30

Ketvirtadienis

7.30 —14.00

12.00 — 12.30

Penktadienis 7.30 —14.00 12.00 — 12.30

Kontaktai Telefonas 8 640 29333

El. paštas d.nomeda@gmail.com
El. paštas Rašyti

Psichologas 

 • Siūlo žmogišką ryšį bei emocinę paramą mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis
 • Padeda nustatyti mokinio asmenybės bei ugdymo(si) galias ir sunkumus
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais su mokinio ugdymu susijusiais klausimais, teikia jiems rekomendacijas, konsultuoja
 • Šviečia mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Vykdo tiriamąją bei prevencinę veiklą aktualiais gimnazijos bendruomenės veiklos klausimais
 • Gimnaziste, tu visuomet esi laukiamas...
 • Kai nori geriau pažinti savo asmenines savybes, gebėjimus, polinkius
 • Jei mąstai apie ateitį, būsimą profesiją
 • Kai abejoji savo sprendimais, nori sulaukti palaikymo, padrąsinimo
 • Jei nesutari su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais
 • Jei nesiseka mokytis
 • Jei kiti tavęs nesupranta, skaudina...
 • Kai atrodo, kad rimtas problemas išgyveni tik Tu vienas
 • Jei tiesiog nori pasipasakoti apie savo gyvenimą, svajones, paslaptis
 • Ir jei šiaip nori pasikalbėti..
Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30