Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai Dydis
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuostatai  260.45 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 650.61 KB
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 374.09 KB
Mokinio elgesio taisyklės 218.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 615.45 KB
Mokinių priėmimo/išvykimo ir paskirstymo į klases tvarkos aprašas 280.6 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 446.17 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  gimnazijoje tvarkos aprašas 546.8 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 203.66 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 331.83 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 201.12 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka 379.31 KB
Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 24.77 KB
Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 127 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokinių priėmimo/išvykimo ir paskirstymo į klases tvarkos aprašas 16.61 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas. 169.03 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Asmens duomenų tvarkymo politika 210.22 KB
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas 2.05 MB
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 332.35 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo politika 210.22 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 437.78 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Metų gimnazisto rinkimų nuostatai 200.17 KB
Apskaitos politika 247.12 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 431.77 KB
Veiklos darbų pasiskirstymas tarp gimnazijos vadovų 194.22 KB
Lietuvių kalbos ugdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 287.55 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 316.32 KB
Pareiginiai nuostatai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 208.25 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 521.8 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 204.93 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 630.09 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 202.74 KB
Socialinio pedagogo  pareigybės aprašas 202.85 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 28.7 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 208.26 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 438.51 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 193.44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 194.51 KB
Sargo pareigybės aprašymas 513.78 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 206.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-12 9.62 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.13-27 11.43 MB

Atnaujinta: 2021-10-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
Iki atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.