Dokumentai
Pareigybių aprašymai Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 387.91 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 521.8 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 204.93 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 630.09 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 202.74 KB
Socialinio pedagogo  pareigybės aprašas 202.85 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 28.7 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 208.26 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 438.51 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 193.44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 194.51 KB
Sargo pareigybės aprašymas 513.78 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 206.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-12 9.62 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.13-27 11.43 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-3 2.46 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 378.2 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 205.93 KB
TŪM projekto veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 198.83 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 196.14 KB