Renginių kalendorius 2023-2024 m.m.

VEIKLOS PAVADINIMAS

LAIKAS

ATSAKINGI

 1. Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1 d.

J. Darulienė

 1. Susitikimas su I ir III kl. mokiniais „ASG – atsakomybė stiprina galimybes“

Rugsėjo 4 d.

Administracija

 1. I klasių mokinių tėvų susirinkimas

Rugsėjo 2 sav.

Administracija, I kl. auklėtojai

 1. Tarptautinė raštingumo diena

Rugsėjo 8 d.

Lietuvių kalbos mokytojos

 1. Klasės valandėlės I klasių mokiniams „Adaptacija ir bendravimas“

Rugsėjo pab.

Psichologė, socialinė pedagogė

 1. Pirmokų krikštynos

Rugsėjo pab.

IV kl. auklėtojai ir mokiniai

 1. Edukacinės I klasių mokinių ekskursijos į  Užulėnį (tikslas – susipažinti su gimnazijos istorija, prezidento Antano Smetonos gyvenimu ir veikla)

Rugsėjis – lapkritis

Pirmų klasių auklėtojai

 1. Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas

Spalio 5 d.

MT, J. Darulienė

 1. III klasių mokinių tėvų susirinkimas

Spalio 1 sav.

Administracija, III kl. auklėtojai

 1. Psichikos sveikatos diena

Spalio 10 d.

Gimnazijos psichologė N.Dabužinskienė

 1. Švenčiame 105 – jį gimnazijos gimtadienį

Spalio pask. Savaitė

J. Darulienė, darbo grupė

 1. Susitikimas su įmonės „Agrokoncernas GDP“ atstovais

Spalio pab.

J. Požerskienė

 1. Pirmokų adaptacijos tyrimas

Lapkritis –gruodis

Socialinė pedagogė A. Gruodienė

 1. Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Lapkričio pab.

GVKĮ grupė

 1. Atletiškiausios antrokės rinkimai

Lapkritis

V. Rutkauskienė

 1. Tolerancijos diena. Susitikimas su „Ryto“ mokyklos mokiniais

Lapkričio 16 d.

 1. A. Gruodienė,  MT nariai
 1. Etnokultūros diena. Tautinė vakaronė

Lapkričio pab.

 1. J. Martinkutė, II kl. auklėtojai
 1. „Kūrybinė degustacija“ (susitikimas su knygų autoriumi)

Lapkritis

J. Požerskienė, UASG skaitytojų klubas

 1. Tėvų diena gimnazijoje (po I signalinio pusmečio)

Gruodžio 1 sav.

Administracija, mokytojai, kl. auklėtojai

 1. Kalėdinis rytmetys

Gruodžio 22 d.

J. Darulienė, klasių auklėtojai

 1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 12 d.

J. Darulienė,  istorijos mokytojai

 1. Pirmų klasių mokinių-tėvų-pagalbos specialistų susitikimai

Sausis

Pagalbos mokiniui specialistai, J. Darulienė, I klasių auklėtojai

 1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 15 d.

J. Darulienė, istorijos mokytojai

 1. Pramoginių šokių konkursas „Šokio šėlsmas 2023“

Vasaris

Šokių mokytoja L. Nefienė

 1. Šimtadienio šventė

Vasaris

III  klasių auklėtojai

 1. Atvirų durų diena (renginys rajono pagrindinių mokyklų ir progimnazijos mokiniams)

Kovas

Administracija, MT, mokytojai

 1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė

Kovas

Gamtos ir tiksliųjų m. mokytojai

 1. Gamtamokslinė diena

Kovas

J. Požerskienė, G. Paknienė, mokytojai

 1. Chorų šventė „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“

Kovas

J.Martinkutė

 1. Išvyka į studijų mugę 2024 m. IV kl. mokiniams

 

Vasaris

Karjeros specialistė, IV klasių auklėtojai

 1. Tarpklasinės tinklinio, krepšinio, futbolo varžybos

 

Spalis - Gegužė

Fizinio ugdymo mokytojai

 1. Šokio akcija, skirta  tarptautinei šokio dienai paminėti “Šokame kartu“

Balandžio pab.

Šokių mokytoja L. Nefienė

 1. Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

III kl. auklėtojos, J. Darulienė

 1. Karjeros diena

Gegužės II sav.

J. Požerskienė, klasių auklėtojai

 1. I - III klasių mokinių dalyvavimas miesto šventės renginiuose

Gegužė

Administracija, I-III kl. auklėtojai

 1. Gimnazijos sporto žaidynės

Birželis

Fizinio ugdymo mokytojai

 1. Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepa

Administracija

 1. Mano (Ne)sėkmės istorija

m. m. eigoje

J. Požerskienė, J. Darulienė, klasių auklėtojai

 1. Klasės valandėlės I-III  klasių gimnazistams apie mokinių teises, pareigas, atsakomybes, žalingų įpročių prevenciją

m. m. eigoje

A. Gruodienė

 1. Dalyvavimas verslumo ugdymo programos renginiuose

m. m. eigoje

E. Pečiulienė, G. Paknienė, J.Požerskienė

 1. I-IV klasių mokinių, mokytojų, mokinių tėvų dalyvavimas apklausose, tyrimuose

m. m. eigoje

GVKĮ grupė, pagalbos mokiniui specialistai

 1. Dalyvavimas respublikinėse, rajono, varžybose, konkursuose, olimpiadose, akcijose

m. m. eigoje

Mokytojai, klasių auklėtojai

 1. Gimnazistų dalyvavimas įvairiuose jaunimo projektuose, mokymuose, akcijose

m. m. eigoje

J. Požerskienė, A. Gruodienė, MT

 1. Klasių kultūrinės, pažintinės, edukacinės išvykos

m. m. eigoje

Klasių auklėtojai, dalykų  mokytojai.

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30