Brandos egzaminų tvarkaraštis

2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai / Brandos egzamino centras

 

2023-10-02
2024-05-13

Menai

5

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

2024-06-05

Lietuvių kalba ir literatūra

2

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

Įskaita

Kandidatai / Brandos egzamino centras

 

2024-02-27
2024-04-26

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

98

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai / Brandos egzamino centras

 

2024-04-03
2024-04-05

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

95

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

2024-04-05

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

3

Jonavos Senamiesčio gimnazija

 

2024-04-05

Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalis

1

Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija

 

2024-06-05

Lietuvių kalba ir literatūra

96

Ukmergės "Šilo" progimnazija

 

2024-06-07

Užsienio kalba (anglų)

95

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

2024-06-10

Matematika

89

Ukmergės "Šilo" progimnazija

 

2024-06-12

Informacinės technologijos

18

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

 

2024-06-13

Chemija

13

Ukmergės "Šilo" progimnazija

 

2024-06-14

Istorija

32

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

2024-06-17

Biologija

33

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

 

2024-06-19

Užsienio kalba (rusų)

3

Jonavos Senamiesčio gimnazija

 

2024-06-20

Fizika

16

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

2024-06-21

Geografija

16

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

2024-06-25

Užsienio kalba (prancūzų)

1

Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija

 

Rezultatus peržiūrėti bus galima https://rezultatai.nsa.smm.lt

Prie sistemos bus galima prisijungti kai bus paskelbti pirmieji VBE rezultatai.

Prisijungimo vardas - kandidato kodas, slaptažodis - kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.


Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkasi laisvai. 

2023-2024 m. m. Ukmergės rajono bazine mokykla paskirta Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Atnaujinta: 2024-04-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30