Brandos egzaminų tvarkaraštis

2022 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

2021-2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Brandos egzaminų rezultatus peržiūrėti bus galima adresu https://rezultatai.egzaminai.lt/results-web/

Prie sistemos bus galima prisijungti tik kai bus paskelbti pirmieji VBE rezultatai.

Prisijungimo vardas - kandidato kodas, slaptažodis - kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

Jungiantis pirmą kartą privaloma pasikeisti slaptažodį. Jo nepasikeitus, kitą kartą prisijungti nebebus galima.

Nepasikeitus slaptažodžio ar pamiršus pasikeistą slaptažodį ir užblokavus prisijungimą - rašyti el. pašto adresu atblokavimas@nsa.smm.lt. Laiške nurodyti savo vardą, pavardę ir mokyklą, kurioje mokosi.​

Pagrindinė sesija

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai + eksternai ir brandos egzaminų centrai

2021-10-01
2022-05-10

Menai

9

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2021-10-01
2022-05-10

Technologijos

1

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2022-06-01

9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

1

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2022 m. balandžio 20, 21, 22d.

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

97+1

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2022 m. balandžio 21, 22d. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis 4 Jonavos Senamiesčio gimnazija

2022-06-01    9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra 99+2 Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2022-06-03    9.00 val.

Biologija

33+4

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2022-06-06    9.00 val.

Užsienio kalba (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys 97+1 Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2022-06-08   9.00 val.

Geografija 26+1 Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2022-06-10   9.00 val.

Matematika 94+5 Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2022-06-13   9.00 val.

Informacinės technologijos

16+1

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2022-06-15   9.00 val.

Istorija

30+1

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2022-06-17   9.00 val

Fizika

14+1

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2022-06-20   9.00 val

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

4

Jonavos Senamiesčio gimnazija

2022-06-22  9.00 val.

Chemija

7+2

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

Pakartotinė sesija

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2022-07-12   9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

       

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkasi laisvai. 

Atnaujinta: 2022-02-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30