Brandos egzaminų tvarkaraštis

2023 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

2022-2023 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija 2022-2023 m. m. paskirta  Ukmergės rajono bazine mokykla.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia gimnazijos vadovui:

 1. iki 2022 m. rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų egzaminų;
 2. iki 2022 m. lapkričio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 15.3.1–15.3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

6. Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

 

Brandos egzaminų rezultatus peržiūrėti bus galima adresu https://rezultatai.egzaminai.lt/results-web/

Prie sistemos bus galima prisijungti tik kai bus paskelbti pirmieji VBE rezultatai.

Prisijungimo vardas - kandidato kodas, slaptažodis - kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

Jungiantis pirmą kartą privaloma pasikeisti slaptažodį. Jo nepasikeitus, kitą kartą prisijungti nebebus galima.

Nepasikeitus slaptažodžio ar pamiršus pasikeistą slaptažodį ir užblokavus prisijungimą - rašyti el. pašto adresu atblokavimas@nsa.smm.lt. Laiške nurodyti savo vardą, pavardę ir mokyklą, kurioje mokosi.​


Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkasi laisvai. 

Atnaujinta: 2022-09-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30