Mokinių taryba

Simas Stankevičius - Mokinių prezidentas 2021-2022 m. m.

Mokinių taryba 2021-2022 m. m.

 1.  

Simas Stankevičius

IVa

Prezidentas

 1.  

Fausta Troškaitė

Ia

Narė

 1.  

Elzė Kazlaitė

Ia

Narė

 1.  

Danielė Valiaugaitė

Ia

Narė

 1.  

Roman Aleksander Van Stee

Ia

Narys

 1.  

Agnė Petrova

Ia

Narė

 1.  

Aistė Gruodytė

Ia

Narė

 1.  

Gustė Mackonytė

Ib

Narė

 1.  

Agnė Lapukaitė

Ib

Narė

 1.  

Kamilė Ivanovaitė

IIb

Narė

 1.  

Gabija Pratkūnaitė

IIb

Narė

 1.  

Goda Grebliauskaitė

IIc

Narė

 1.  

Oresta Asipavičiūtė

IId

Narė

 1.  

Miglė Kudlinskaitė

IIIa

Narė

 1.  

Romualdas Rukas

IIIb

Narys

 1.  

Tomas Musteikis

IIIb

Narys

 1.  

Matas Matuškevičius

IIIb

Narys

 1.  

Rugilė Žagelytė

IIIc

Narė

 1.  

Augustė Joteikaitė

IIId

Narė

 1.  

Benita Mockutė

IIId

Narė

 1.  

Ieva Baranauskaitė

IIId

Narė

 1.  

Arnas Daunoravičius

IVc

Narys

 1.  

Dovilė Klenauskaitė

IVd

Narė

 1.  

Aistė Grumčiūtė

IVd

Narė

 1.  

Gabija Petrauskaitė

IVd

Narė

Mokinių tarybos funkcijos

1. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

2. Į Mokinių tarybą atviru balsavimu išrenkami po du atstovus iš kiekvienos klasės.

3. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu balsavimu.

4. Nutarimai Mokinių tarybos posėdyje priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.

5. Mokinių taryba:

5.1 inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

5.2 teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

5.3 deleguoja mokinių atstovus į darbo grupę ugdymo planui parengti;

5.4 organizuoja gimnazijos mokinių prezidento rinkimus, rinkimus į Lietuvos mokinių Parlamentą, kitas institucijas;

5.5 kartu su gimnazijos mokinių prezidentu atstovauja mokinių interesus gimnazijoje ir už jos ribų;

5.6 deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

 

Atnaujinta: 2021-10-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
Iki atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.