Mokinių taryba

Beata Aniūnaitė - Mokinių prezidentė 2023 - 2024 m. m.

Mokinių taryba 2021-2022 m. m.

 1.  

Tomas Musteikis

IIIb

Prezidentas

 1.  

Agnė Petrova

Ia

Narė

 1.  

Fausta Troškaitė

Ia

Narė

 1.  

Roman Aleksander Van Stee

Ia

Narys

 1.  

Agnė Lapukaitė

Ib

Narė

 1.  

Gustė Mackonytė

Ib

Narė

 1.  

Akvilė Pratkūnaitė

Ic

Narė

 1.  

Augustė Marcinkevičiūtė

Ic

Narė

 1.  

Vakarė Čyvaitė

Ic

Narė

 1.  

Eglė Janina Bierytė

Id

Narė

 1.  

Ugnė Krikštaponytė

Id

Narė

 1.  

Gabija Pratkūnaitė

IIb

Narė

 1.  

Kamilė Ivanovaitė

IIb

Narė

 1.  

Goda Grebliauskaitė

IIc

Narė

 1.  

Oresta Asipavičiūtė

IId

Narė

 1.  

Miglė Kudlinskaitė

IIIa

Narė

 1.  

Matas Matuškevičius

IIIb

Narys

 1.  

Simas Stankevičius

IVa

Narys

 1.  

Augustė Joteikaitė

IIId

Narė

 1.  

Benita Mockutė

IIId

Narė

 1.  

Ieva Baranauskaitė

IIId

Narė

 1.  

Arnas Daunoravičius

IVc

Narys

 1.  

Aistė Grumčiūtė

IVd

Narė

 1.  

Dovilė Klenauskaitė

IVd

Narė

 1.  

Gabija Petrauskaitė

IVd

Narė

Mokinių tarybos funkcijos

1. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

2. Į Mokinių tarybą atviru balsavimu išrenkami po du atstovus iš kiekvienos klasės.

3. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu balsavimu.

4. Nutarimai Mokinių tarybos posėdyje priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.

5. Mokinių taryba:

5.1 inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

5.2 teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

5.3 deleguoja mokinių atstovus į darbo grupę ugdymo planui parengti;

5.4 organizuoja gimnazijos mokinių prezidento rinkimus, rinkimus į Lietuvos mokinių Parlamentą, kitas institucijas;

5.5 kartu su gimnazijos mokinių prezidentu atstovauja mokinių interesus gimnazijoje ir už jos ribų;

5.6 deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

 

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30