Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028 „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas".

Projekto tikslas – padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Bendra projekto vertė -1030164,60 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 875639,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 77262,34 Eur,  Savivaldybės biudžeto lėšos – 77262,36 Eur.

Numatyta projekto trukmė – 24 mėn. 

Projekto pareiškėjas  - Ukmergės rajono savivaldybės administracija. 

Projektas įgyvendinamas su partneriais Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, Ukmergės rajono Siesikų gimnazija ir Ukmergės rajono Želvos gimnazija. 

Projekto lėšomis bus atliekami edukacinių patalpų vidaus remonto darbai, įsigyta moderni įranga ir baldai. Bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, kur moksleiviai galės patogiai jaustis. Estetiška ir patraukli aplinka skatins moksleivius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą. 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje projekto metu bus modernizuojama: informacinių technologijų (Nr.31 ir 50) kabinetai, fizikos, geografijos, užsienio kalbų (Nr. 5, 8 10), chemijos, dailės kabinetai, skaitykla, aktų salė, muziejus, pirmo ir trečio aukšto koridoriai ir holo erdvės bei su pirmo aukšto koridoriumi  funkciniu ryšiu besisiejančias sanitarinių mazgų patalpos. Bus įrengta stumdoma pertvara, jungianti muziejų ir holą į vientisą erdvę, kuri bus naudojama ugdymo veiklai bei poilsiui. Visose kitose modernizuojamose patalpose po vieną arba dalį sienos bus dažoma rašomųjų lentų dažais. Aktų salėje viena siena bus apklijuojama veidrodžiais, tokiu būdu sukuriant erdvę choreografijos pamokoms. 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje numatoma: skaityklą aprūpinti moderniais stalais ir kėdėmis, informacinių technologijų kabinetuose, skaitykloje, III aukšto hole bei aktų salėje bus pastatomi sėdmaišiai, fizikos, užsienio kalbų ir dailės kabinetuose bus įsigyjami pufai. Geografijos ir chemijos kabinetai bus aprūpinti moderniais mokykliniais stalais ir kėdėmis. Muziejuje bus pastatytos transformuojamos vitrinos. I ir III aukštų koridoriuose pastatyti suoliukai, individualaus mokymosi/tylos zonos nameliai, erdvės atskiriamos širmomis. Aktų salėje bus pastatomas transformuojamas amfiteatras-laiptai. Visos modernizuojamos edukacinės erdvės bus aprūpintos modernia technologine įranga ir baldais, pirmo aukšto koridoriuje bus pastatyti treniruokliai, modernizuojamuose patalpose įrengtas Wifi ryšys.

Pirmo aukšto koridoriuje pastatyti treniruokliai, modernizuojamuose patalpose įrengtas naujas Wifi ryšys.

 

Ukmergės Antano Smetonos Antano Smetonos gimnazija pasipildė naujomis mokymo priemonėmis - įsigijo interaktyvius ekranus.

Geografijos pamokose mokiniai savo žinias ir gebėjimus pasitikrina spręsdami  mokytojos paruoštus testus, žaisdami sukurtus žaidimus. Panaudojant technologijas pamokos tapo vaizdingesnės. IVc klasės abiturientas Laurynas svajoja būti geografijos mokytojų, todėl gavęs mokytojos Dalios Vaičiūnienės metodinius nurodymus bando paruošti pamokai medžiagą panaudodamas naujas technologijas. Taip Laurynas  ruošiasi egzaminui , išbando kiek laiko užima pasiruošimas pamokai ir džiaugiasi , kad mokytoja jo paruoštą užduotį išbando savo pamokose. Interaktyvūs ekranai  naudojami  informacinių technologijų, chemijos, užsienio kalbų, geografijos, dailės, lietuvių kalbos ir matematikos pamokose.

 

 Užsienio kalbų mokytojos ir gimnazistai  susipažįsta su naujai įsigyta SmartClass kalbų mokymo laboratorijos įranga. Užsienio kalbų mokymasis gimnazijoje taps įdomesnis ir rezultatyvesnis.

 

 

Gimnazistai gali mokytis, bendrauti ir ilsėtis atsinaujinusioje gimnazijos skaitykloje.

 

 Gimnazijos aktų salė praturtėjo transformuojamu amfiteatru.

 

Erdvių atskyrimui naudojamos mobilios širmos

 

Chemijos ir geografijos kabinetai atsinaujino pusmėnulio formos stalais ir patogiomis kėdėmis

 

Gimnazistai gali mokytis ir ilsėtis originaliuose mokymosi-poilsio nameliuose

 

Naujai sukurtos poilsio erdvės 

 

Atsivėrė naujos erdvės, sujungusios  muziejų ir trečio aukšto vestibiulį

 

 

 

2021 m. kovo mėnesį modernizuotas scenos apšvietimas ir sumontuotas mechanizuotas scenos užuolaidų užtraukimas. Modernizavus aktų salęs sceną, sukurtos puikios sąlygos mokinių  meniniams pasirodymams, mokinių spektaklių kūrimui ir kitiems renginiams organizuoti. 2019 metais aktų salėje viena siena buvo apklijuota veidrodžiais, tokiu būdu sukuriant puikią erdvę choreografijos pamokoms.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30