SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS

PROJEKTAS „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Papildomos lėšos, vadovėliams įsigyti, iš Europos struktūrinių fondų skiriamos įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001).

Projekto metu sudaryta galimybė mokykloms įsigyti apie 497 tūkst. vadovėlių, skiriant tam beveik 8,5 mln. Eurų paramą. 2023 m. gegužės mėn. visos Lietuvos mokyklos, vykdančios bendrąjį ugdymą, buvo kviečiamos dalyvauti Projekte kaip projekto partneriai. Papildoma finansavimo parama mokykloms paskirstyta remiantis mokinių skaičiumi pagal ankstesnių metų Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis (2022 – 2023 m. m.). 

UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJAI SKIRTŲ ĮSIGYTI VADOVĖLIŲ KIEKIS

Galimas įsigyti vadovėlių pradiniam ugdymui kiekis

Galimas įsigyti vadovėlių pagrindiniam ugdymui kiekis

Galimas įsigyti vadovėlių viduriniam ugdymui kiekis

0

490

112

 

Daugiau informacijos: https://www.emokykla.lt/vadoveliai/mokyklu-aprupinimas-vadoveliais-pagal-atnaujintas-bp 

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30