Darbo užmokestis

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų  vidutinis mėnesinis (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

Pareigybė

2024 m.

I ketv.

2024 m.

II ketv.

2024 m.

III ketv.

2024 m.

IV ketv.

Direktorius

---

--- --- ---

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

3827,40

3827,40    

Mokytojai:

 

     

Neatestuoti mokytojai

422,04

633,06    

Vyresnieji mokytojai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1426,15

2139,23    

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas nuo 10 iki 15 m

---

---    

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas virš 15 m.

2033,83

3050,75    

Mokytojai ekspertai, kurių darbo stažas virš 15 m.

2508,89

3763,34    

Psichologas

---

---    

Ūkvedys

---

---    

Buhalteris

---

---    

Raštinės vedėja

---

---    

Skaityklos bibliotekininkė

---

---    

Bibliotekininkė

---

---    

Socialinis pedagogas

---

---    

Pastatų priežiūros darbininkas

924,00

924,00    

Kiemsargis

924,00

924,00    

Valytoja

924,00

924,00    

Sargas

462,00

462,00    
Atnaujinta: 2024-07-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30