Darbo užmokestis

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičiavus mokesčių) darbo užmokestis

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.  2021 m. IV ketv.

Direktorius

1

----

---- ----  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1530,34 1530,34 1482,98  

Mokytojas

43

1267,84

1293,34

1382,98

 

Psichologas

1

----

----

----

 

Ūkvedys

1

----

----

----

 

Buhalteris

1

----

----

----

 

Raštvedys

1

----

----

----

 

Socialinis pedagogas

1

----

----

----

 

Bibliotekininkas

2 839,06

845,98

852,60

 

Elektrikas

1

----

----

----

 

Pastatų priežiūros darbininkas

2

MMA

MMA MMA  

Kiemsargis

1

MMA

MMA MMA  

Valytojas

5

MMA

MMA MMA  

Sargas

1

MMA

MMA MMA  
Atnaujinta: 2023-01-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30