Darbo užmokestis

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų  vidutinis mėnesinis (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

Pareigybė

2022 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv.

2022 m.

III ketv.

2022 m.

IV ketv.

Direktorius

---

---

---

     ---

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2045,87

2827,83

1163,91

2645,87

Mokytojai:

 

 

 

 

Neatestuoti mokytojai

397,96

399,06

569,66

667,08

Vyresnieji mokytojai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1429,41

1905,88

1552,89

2712,98

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas nuo 10 iki 15 m

---

---

---

---

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1688,11

2954,32

1688,11

2546,64

Mokytojai ekspertai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1606,46

2041,95

1070,97

1706,46

Psichologas

-----

-----

-----

    -----

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

---

---

---

---

Buhalteris

---

---

---

---

Raštinės vedėja

---

---

---

---

Skaityklos bibliotekininkė

---

---

---

---

Bibliotekininkė

---

---

---

---

Socialinis pedagogas

---

---

---

---

Pastatų priežiūros darbininkas

730,00

730,00

730,00

730,00

Kiemsargis

730,00

730,00

730,00

730,00

Valytoja

730,00

730,00

730,00

730,00

Sargas

365,00

365,00

365,00

365,00

Atnaujinta: 2023-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30