Darbo užmokestis

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų  vidutinis mėnesinis (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

Pareigybė

2023 m.

I ketv.

2023 m.

II ketv.

2023 m.

III ketv.

2023 m.

IV ketv.

Direktorius

---

---

--- ---

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2045,87

2022,40

3293,27 4140,35

Mokytojai:

 

 

 

 

Neatestuoti mokytojai

323,29

359,30

342,12 523,36

Vyresnieji mokytojai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1470,69

2337,11

1286,82 1676,00

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas nuo 10 iki 15 m

---

---

--- ---

Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas virš 15 m.

1766,89

2595,97

1825,83 2464,87

Mokytojai ekspertai, kurių darbo stažas virš 15 m.

2166,23

3022,61

2269,32 2866,50

Psichologas

-----

-----

---- ---

Ūkvedys

---

---

--- ---

Buhalteris

---

---

--- ---

Raštinės vedėja

---

---

--- ---

Skaityklos bibliotekininkė

---

---

--- ---

Bibliotekininkė

---

---

--- ---

Socialinis pedagogas

---

---

--- ---

Pastatų priežiūros darbininkas

840,00

840,00

840,00 840,00

Kiemsargis

840,00

840,00

840,00 840,00

Valytoja

840,00

840,00

840,00 840,00

Sargas

420,00

420,00

420,00 420,00
Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30