Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

Izoliacijoje esančių mokinių mokymo/si organizavimo 2022-2023 m.m.

ATMINTINĖ

  1. Mokytojas Teams platformoje suformuoja pamoką. Mokinys į pamoką privalo jungtis, nepriklausomai, kokia kamera yra sumontuota klasėje.
  2. Pamokos užduotys pateikiamos ir atliekamos Teams mokomajame blonknote ar kitu, su mokiniais susitartu būdu.
  3. Pamokos įrašai Tamo dienyne apie klasės ir namų darbus galioja mokiniams, kurie mokosi kontaktiniu būdu ar yra izoliacijoje.
  4. Jeigu mokinys neprisijungia prie Teams  pamokos, žymima „n“ raidė.
  5. Dėl atsiskaitymo darbų atlikimo mokiniai susitaria individualiai su mokytoju.
  6. Mokiniai su šia atmintine supažindinami pasirašytinai.