Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programos II dalį. II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Mokiniui privaloma mokytis iki 16 metų ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavo privalomuose lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose.

Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokiniai gali toliau mokytis gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

2023 - 2024 mokslo metai:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 26 d.

2-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2024 m. sausio 29 d.

2024 m. birželio 20 d.

2-asis pusmetis

III gimnazijos klasė

2024 m. sausio 29 d. 2024 m. birželio 13 d.

Už pagrindinį ugdymą gimnazijoje atsakingas asmuo

Giedrė Paknienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Chemijos  mokytoja metodininkė, technologijų vyr. mokytoja,  turi II- ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.
15 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 — 16.00

12.00 — 12.30

Antradienis

7.30 — 16.00

12.00 — 12.30

Trečiadienis

7.30 — 16.00

12.00 — 12.30

Ketvirtadienis

7.30 — 16.00

12.00 — 12.30

Penktadienis 7.30 — 16.00 12.00 — 12.30

Kontaktai Telefonas 8 340 60017

El. paštas paknieneg@gmail.com
El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 - 11.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30