Vizija, misija, tikslai

Vizija:
      
,,Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui."

(iš Prezidento Antano Smetonos kalbos).

Vertybės:

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija:

 • turi gilias tradicijas  Ukmergėje;
 • vadovaujasi demokratinio valdymo principais, kuria bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir pagarbos vienas kitam atmosferą, plėtoja draugišką saviraiškos ir saviugdos aplinką, ugdo visuomeniškumą;
 • skatina inovatyvumą, lyderiavimą, kūrybiškumą, komandinį darbą, gerosios patirties sklaidą;
 • taiko šiuolaikinius darbo organizavimo ir vadybos metodus.

Misija:

 • teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius ir gebėjimus;
 • ugdyti mokymosi visą gyvenimą kompetenciją;
 • ugdyti mokinių ir mokytojų lyderystės kompetencijas;
 • ugdyti asmeninę savivoką, socialinę, tautinę ir pilietinę savimonę.

Strateginiai tikslai:

 • Užtikrinti ugdymo kokybę ir kaitą.
 • Integruojant SEU į ugdymo procesą, stiprinti asmeninę atsakomybę ir bendrystę.
 • Kurti modernią ir saugią ugdymosi aplinką.

Apie gimnaziją Dydis
Apie Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją 1.28 MB
Knyga. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija: atodangos (1-50 puslapiai) 16.52 MB

Atnaujinta: 2024-02-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 8.55 - 9.40
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30