LR Prezidentas Antanas Smetona

 

 • Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas
 • Gimė 1874-08-10 neturtingų valstiečių šeimoje Ukmergės apskrities Užulėnio kaime.
 • Mokėsi Taujėnų pradinėje, Palangos progimnazijoje, baigė Mintaujos gimnaziją Latvijoje.
 • 1897–1902m. studijavo Peterburgo universitete, teisės fakultete.
 • 1902–1907m. buvo Lietuvos Demokratų partijos narys.
 • Nuo 1907 m. redagavo laikraštį "Viltis", o nuo 1914m. leido ir redagavo tautininkų dvisavaitinį žurnalą "Vairas".
 • 1914–1918 m. buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys.
 • 1917 m. lietuvių Vilniaus konferencijos narys.
 • 1917–1919 m. Lietuvos tarybos, o vėliau Valstybės tarybos pirmininkas.
 • 1918-02-16 Lietuvos nepriklausomybės akto signataras.
 • 1919-04-06 tapo pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu.
 • 1923–1927 m. Lietuvos Universitete dėstė senovės filosofiją, etiką, lietuvių kalbos stilistiką, paskelbė originalių ir verstinių filosofijos bei kitų mokslų darbų, rašė matematikos vadovėlius.
 • 1924–1940 m. Tarptautinio banko valdybos Vice Pirmininkas.
 • 1926 m. Išrinktas į III Seimą.
 • 1926-12-19  1940-06-15  antrą kartą tapo Prezidentu. Šią kadenciją nutraukė Sovietinė okupacija.
 • 1920–1924 m. Tautos pažangos partijos vadovas.
 • 1924–1940 m. Lietuvos tautininkų sąjungos organizatorius narys ir pirmininkas (1925-1926)
 • 1940-06-15 Antanas Smetona pasitraukė į užsienį, apsistojo JAV.
 • 1944-01-09 Mįslingomis aplinkybėmis žuvo gaisro metu savo namuose Klyvlende, JAV.

1917 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. Iš kairės į dešinę:
Sėdi: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius.
Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Atnaujinta: 2021-10-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
Iki atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.